Підвищення ефективності теплопостачання спортивного комплексу НТУ "ХПІ"

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

The paper presents ways of increasing heating quality and energy efficiency class for the National Technical University "Kharkov Polytechnic Institute" Sports Centre. Economic and ecological efficiency of the introduced measures is estimated.
У статті проаналізовано засоби підвищення якості теплопостачання спорткомплексу НТУ "ХПІ" і класу енергетичної ефективності його будівлі. Оцінено економічна та екологічна ефективність запропонованих засобів.

Опис

Ключові слова

клас енергетичної ефективності, енергозберігаючі технології, індивідуальний тепловий пункт, енергозберігаючі заходи, термомодернізація будівлі

Бібліографічний опис

Лисенко Л. І. Підвищення ефективності теплопостачання спортивного комплексу НТУ "ХПІ" / Л. І. Лисенко, І. Ю. Козлова // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Енергетика: надійність та енергоефективність. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2013. – № 59 (1032). – С. 92-100.