Модель функционирования легких

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2005
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
НТУ "ХПИ"
Анотація
Проведено стислий огляд математичних моделей функціонування легенів. Запропонована феноменологічна модель системи кровообігу та наповнення легенів повітрям. Експериментально досліджено особливості сегментарних показників легенів при різних варіаціях геометрії електродної техніки та струму, що зондує.
The brief review of the functioning lungs mathematical models is made. The phenomenological model of the system of circulation of the blood and air filling of lungs is offered. The features of segmental lungs indices under variations of the electrode technique geometry and probing current are experimentally investigated.
Опис
Ключові слова
пациент, зондирующий ток, воздухонаполнение, физиологический шунт, вентиляция, легочное кровообращение
Бібліографічний опис
Линник С. Н. Модель функционирования легких / С. Н. Линник // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : Информатика и моделирование. – Харьков : НТУ "ХПИ". – 2005. – № 46. – С. 118-125.
Зібрання