Дослідження напружено-деформованого стану деяких типів профільних з’єднань з натягом

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Описана імітаційна модель, призначена для дослідження процесу складання конструкцій, які мають з'єднання з натягом, забезпечує виконання технологічних і міцностних вимог до конструкції. Контактна задача вирішується за допомогою ПК ANSYS. Результати наведені у вигляді таблиці та малюнків.
The created simulation model is intended for a research of assembly, ensures execution technological and strength of the requirements to a construction. Hertzian problem is solved by the program complex ANSYS. Results are given in the form of tables and drawings.

Опис

Ключові слова

сучасне машинобудування, осьові зусилля, крутячі моменти, модуль пружності, вал еліптичної форми, втулки, вал квадратної форми, вал трикутної форми

Бібліографічний опис

Андрєєв А. Г. Дослідження напружено-деформованого стану деяких типів профільних з’єднань з натягом / А. Г. Андрєєв, О. В. Щепкін // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Динаміка і міцність машин. – Харків : НТУ "ХПІ", 2010. – № 69. – С. 8-11.