Юбгрунтування способу введення концентратів тваринних білків до складу борошняних сумішей

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
НТУ "ХПІ"
Анотація
В статті розглянуто актуальність використання тваринних білків в продуктах переробки зерна. Досліджено оптичні властивості та стійкість розчинів концентратів тваринних білків. Обґрунтовано спосіб введення добавок в сухому вигляді.
The relevance of animal proteins in grain processing products is considered in the paper. The optical properties and stability of functional animal proteins’ solutions were studied. The method of additives use in a dry form was substantiated.
Опис
Ключові слова
концентрати тваринних білків, оптичні властивості білкових розчинів, ефект Тіндаля, стійкість розчинів, functional animal proteins
Бібліографічний опис
Сафонова О. М. Обгрунтування способу введення концентратів тваринних білків до складу борошняних сумішей / О. М. Сафонова, А. Т. Теймурова, К. В. Дугіна, І. О. Головко // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2012. – № 17. – С. 117-122.
Зібрання