Анодне розчинення тонких плівок сплаву Zn-Ni в амінойно-гліцинатному розчині

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Представлені результати дослідження фазового складу тонких плівок сплаву цинк-нікель, що осаджені в амонійно-пірофосфатному електроліті. Методом анодної вольтамперометрії встановлено, що вміст в покритті фази, збагаченої цинком, зменшується при зниженні рН електроліту і збільшенні катодної поляризації вище значень потенціалів, що відповідають початку області граничного струму.
The results of phase composition research of zink-nikel alloy thin layers, which were electrodeposited from the ammonium-glycine electrolyte are presented. It is established by the anodic voltammetry method, that the content of the zink-rich phase in the coating decreases when pH of the electrolyte decreases and the cathodic polarization is greater then the potential at which the limit current begins.

Опис

Ключові слова

сплав цинк-нікель, електроліт, анодна вольтамперометрія, покриття фази, поляризація

Бібліографічний опис

Анодне розчинення тонких плівок сплаву Zn-Ni в амінойно-гліцинатному розчині / Л. В. Трубнікова [та ін.] // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Хімія, хімічна технологія та екологія. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2011. – № 59. – С. 134-137.