Исследование динамических характеристик лопаточного аппарата с двухъярусным разъемным бандажированием

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПИ"

Анотація

У роботі проведене дослідження динамічних характеристик лопаток парових турбін великої довжини з роз’ємним двохярусним поличним міжлопатковим бандажем. При цьому варіювалося положення проміжного зв'язку по висоті лопатки. На основі скінчено-елементного моделювання проведено порівняльний аналіз динамічних характеристик лопаткових апаратів і оцінка впливу висоти проміжного бандажа.
In the given paper investigation of the dynamic characteristics of the steam turbines extra long has been carried out. This bladings has a peculiarity which consists of the detachable double-leveled inter-blade conjunction. Two variants of intermediate bandage joint as a shelf and a pipe is analyzed. A comparative analysis of the dynamic characteristics of the bladings with different types of intermediate bandage has been carried out on the base of FEM.

Опис

Ключові слова

цилиндр низкого давления, математическая модель, конечно-элементные модели, лопатка, ЦНД, промежуточный бандаж

Бібліографічний опис

Степченко А. С. Исследование динамических характеристик лопаточного аппарата с двухъярусным разъемным бандажированием / А. С. Степченко, А. А. Ларин, С. Л. Артемов // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Динаміка і міцність машин. – Харків : НТУ "ХПІ", 2010. – № 69. – С. 127-134.