Сервіси OFFICE 365 в ХНУМГ ім. О. М. Бекетова

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016-03-21

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

програмні продукти Microsoft, Office 365 ProPlus, DreamSpark, пошта корпоративного рівня, хмарні сервіси, курс "Інформаційні технології ХНУМГ", мобільне середовище

Бібліографічний опис