Вибір критеріїв для оцінки показників технічного рівня насосного гідроагрегату

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

В статье приведено анализ показателей и методов оценки качества и технического уровня насосных гидроагрегатов. Выполнен выбор наиболее оптимальных показателей для полного комплексного описания.
In article it is resulted the analysis of parameters and methods of an estimation of quality and a technological level of pump hydrounits. The choice of the optimal parameters for the full complex description is executed.

Опис

Ключові слова

машинобудування, конкурентоспроможність, НГА, оцінка технологічності, трудомісткість, показники якості насосу

Бібліографічний опис

Панамарьова О. Б. Вибір критеріїв для оцінки показників технічного рівня насосного гідроагрегату / О. Б. Панамарьова // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : Технологии в машиностроении. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2009. – № 2. – С. 83-91.