О зависимости вибрации турбогенераторов от режимных параметров

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПИ"

Анотація

Виконано станційні дослідження залежності вібрації статорів турбогенераторів від активної потужності. Розроблено відповідну математичну модель на основі алгебраїчного полінома. Запропоновано режими експлуатації, що забезпечують вібронадійність турбогенераторів.
We performed station research of dependence between turbogenerator stator vibration and active power. We developed corresponding mathematical model based on the algebraic polynom. We suggested operating conditions, which provide vibration reliability of turbogenerators.

Опис

Ключові слова

статор, ротор, магнитопровод, приемо-сдаточные испытания, аппроксимация

Бібліографічний опис

Остерник Э. С. О зависимости вибрации турбогенераторов от режимных параметров / Э. С. Остерник // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Динаміка і міцність машин. – Харків : НТУ "ХПІ", 2010. – № 69. – С. 108-112.

Зібрання