Україна у геополітичних планах Юзефа Пілсудського та Петра Врангеля

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди

Анотація

Опис

Ключові слова

Врангель П. В., політична реформа, Пілсудський Ю., геополітика

Бібліографічний опис

Богдашина О. Україна у геополітичних планах Юзефа Пілсудського та Петра Врангеля / О. Богдашина, Д. Полупанов // Боротьба за незалежність: польський і український виміри (1914-1921 рр.) : матеріали міжнар. круглого столу, 18 травня 2018 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Xарків : Колегіум, 2018. – С. 125-136.