Науковий лідер: історичний портрет

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2011
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
НТУ "ХПІ"
Анотація
У статті показано який вплив на тенденції розвитку тієї чи іншої галузі науки в окремі історичні епохи мають вчені, що працюють як дослідники-одинаки і у колективах, якими є наукові школи
It is shown the influence of the scientists who work as individual researchers in collectives which represents scientific schools on the tendency of various scientific fields development in particular historical periods.
Опис
Ключові слова
галузі науки, вчені, дослідники, наукові школи, scientists who work, individual researchers, scientific schools, scientific fields development
Бібліографічний опис
Бєсов Л. М. Науковий лідер: історичний портрет / Л. М. Бєсов, Г. Л. Звонкова // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Історія науки і техніки. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2011. – № 1. – С. 12-20.
Зібрання