Науковий лідер: історичний портрет

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

У статті показано який вплив на тенденції розвитку тієї чи іншої галузі науки в окремі історичні епохи мають вчені, що працюють як дослідники-одинаки і у колективах, якими є наукові школи
It is shown the influence of the scientists who work as individual researchers in collectives which represents scientific schools on the tendency of various scientific fields development in particular historical periods.

Опис

Ключові слова

галузі науки, вчені, дослідники, наукові школи, scientists who work, individual researchers, scientific schools, scientific fields development

Бібліографічний опис

Бєсов Л. М. Науковий лідер: історичний портрет / Л. М. Бєсов, Г. Л. Звонкова // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Історія науки і техніки. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2011. – № 1. – С. 12-20.

Зібрання