Методологія виробництва стевії (Stevia rebaudiana) як сировини гарантованої якості

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Розроблено методологію виробництва стевії(Stevia rebaudiana), дотримання якої забезпечить отримання сировини гарантованої якості. Розглянуто проблемні аспекти, які є основними при післязбиральній обробці стевії, що впливають на якість та собівартість продукції. Визначено перспективні напрями досліджень у процесі сушіння стевії
Methodology of Stevia (Stevia rebaudiana), which will provide more raw material guaranteed quality. Problematic aspects that are essential forstorage processing of Stevia, which affect the quality and cost of products. Definitely promising directions of studies in the process of drying of Stevia

Опис

Ключові слова

методологія, стевія, якість, зберігання, сушіння, methodology, stevia, quality, storage, drying

Бібліографічний опис

Кузнєцова І. В. Методологія виробництва стевії (Stevia rebaudiana) як сировини гарантованої якості / І. В. Кузнєцова // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2013. – № 4 (978). – С. 184-188.

Зібрання