Складання розкладів груп для одного приладу із налагодженнями за критерієм мінімізації сумарного випередження і запізнення

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2011
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
НТУ "ХПІ"
Анотація
У даній статті розглядається задача складання розкладів із часами налагоджень сімейств (груп), де завдання в кожному сімействі виконуються разом. Налагодження, незалежне від послідовності, потрібне для виконання завдання з іншого сімейства. Ціль полягає в мінімізації сумарного випередження й запізнювання. Запропоновані евристичні алгоритми, дослідним шляхом вони оцінені в плані їх ефективності. Результати показують, що вони генерують розв’язки, достатньо близькі до оптимальних.
In this article the problem of scheduling with setup times of families (groups) is considered where the tasks in each family are performed together. The setup is sequence-independent and required for the task from another family. The goal is to minimize the total earliness and tardiness. Proposed heuristic algorithms are empirically evaluated in terms of their effectiveness. The results show that they generate solutions that are sufficiently close to optimal.
Опис
Ключові слова
алгоритм еврестичний, ефективність, розв'язання задач
Бібліографічний опис
Складання розкладів груп для одного приладу із налагодженнями за критерієм мінімізації сумарного випередження і запізнення / Ф. Г. Ващук [та ін.] // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Системний аналіз, управління та інформаційні технології. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2011. – № 32. – С. 8-18.
Зібрання