Аналіз стану пасажирських перевезень на залізницях України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Проаналізовані основні показники перевезення пасажирів різними видами транспорту. Показане місце залізничного транспорту у загальній транспортній мережі. Намічені шляхи розвитку пасажирських перевезень саме залізничним транспортом.
The basic indexes of carrying passengers the different types of transport are аnalysed. The role of railway transport is rotined in a general transport network. The ways of development of passenger transportations are set exactly by a railway transport.

Опис

Ключові слова

пасажирообіг, тариф на перевезення, види транспорту, passenger, tariff for transportation, types of transport

Бібліографічний опис

Берестова Т. Т. Аналіз стану пасажирських перевезень на залізницях України / Т. Т. Берестова, Г. С. Красовська // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2011. – № 58. – С. 93-96.

Зібрання