Соціальна ефективність інновацій

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2010
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
НТУ "ХПІ"
Анотація
Стаття присвячена аналізу основних підходів щодо визначення суті та напрямів соціальної ефективності інновацій в умовах побудови інноваційної економіки.
This article analyzes the main approaches determination of the nature and trends of social innovation efficiency in building an innovative economy.
Опис
Ключові слова
інновації, соціальна ефективність, інноваційна економіка, підходи
Бібліографічний опис
Ящишина І. В. Соціальна ефективність інновацій / І. В. Ящишина // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : Технический прогресс и эффективность производства. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2010. – № 59. – С. 42-50.
Зібрання