Удосконалення мотивації інженерно-технічних фахівців як складова інноваційного менеджменту

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

В статті розглянуто особливості інженерної праці та основні напрями удосконалення мотиваційних систем для інженерно-технічних фахівців вітчизняних промислових компаній.
Characteristics of engineering and main directions of improvement of motivational systems for engineers and technicians in domestic industrial companies are considered.

Опис

Ключові слова

економічна криза, промислові компанії, управління персоналом, системи мотивації, інженерна праця, результативність праці, engineering, effectiveness, motivation

Бібліографічний опис

Дуднєва Ю. Е. Удосконалення мотивації інженерно-технічних фахівців як складова інноваційного менеджменту / Ю. Е. Дуднєва, О. І. Кір'ян // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : Технический прогресс и эффективность производства. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2010. – № 62. – С. 44-47.

Зібрання