До проблеми методики розрахунку вартості години вільного часу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Розглядаються існуючі методики визначення вартості вільного часу населення і його впливу на зміну об'ємів реалізації підприємства. Представлена альтернативна аналітична модель розрахунку вартості години вільного часу.
Existent methodologies of determination of cost of notice time of population and his influence are examined on the change of volumes of realization of enterprise. The alternative analytical model of calculation of cost of notice time is presented

Опис

Ключові слова

вартість вільного часу, радіус обслуговування, клієнтура, рівень обслуговування, об'єм реалізації, підприємство, cost of spare time, radius of service, level of service, volume of realization

Бібліографічний опис

Нефьодов М. А. До проблеми методики розрахунку вартості години вільного часу / М. А. Нефьодов, Н. В. Птиця // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2012. – № 1. – С. 60-64.

Зібрання