В. Х. Даватц: маловідомі сторінки життя приват-доцента Харківського університету

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна

Анотація

У роботі розглянуто маловідомі факти з життя доцента Харківського імп. університету, професора Харківських вищих жіночих курсів В. Х. Даватца. Зокрема охарактеризована наукова та викладацька діяльність у Харківському університеті та життя в еміграції. Особлива увага приділена працям В. Х. Даватца з історії білого руху.
In the work reviewed the little-known pages of life of the assistant professor of Kharkiv Imperial University. University, Professor of Kharkiv Higher Female Studies V. Kh. Davats. In particular, the scientific and teaching activities at the Kharkiv University and life in emigration are described. Particular attention is paid to the works of V. X. Davats on the history of the white movement.

Опис

Ключові слова

Харківський університет, Білий рух, Даватц Владимир Христианович, Kharkiv University, White Movement, Davats V. Kh.

Бібліографічний опис

Полупанов Д. С. В. Х. Даватц: маловідомі сторінки життя приват-доцента Харківського університету / Д. С. Полупанов // Спадщина Д. І. Багалія в контексті сучасності : матеріали 2-ї Всеукр. наук. конф. "Теоретичні та прикладні аспекти біографістики", [7 листопада 2017 р.]. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2018. – С. 122-127.