Моделювання процесу формування градієнтного світловоду в шарі нематичного рідкого кристала

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Досліджено ступінь впорядкованості та профіль директора модельного рідкого кристалу, який утримується в порі з гомеотропними граничними умовами в різних мезогенних фазах. За допомогою методу молекулярної динаміки виконано комп’ютерне моделювання процесу формування градієнтного світловода під дією електричного поля.

Опис

Ключові слова

світловоди, молекулярна динаміка, градієнтні світловоди, рідкі кристали, електричне поле, рідкокристалічні матеріали

Бібліографічний опис

Коцун В. І. Моделювання процесу формування градієнтного світловоду в шарі нематичного рідкого кристала / В. І. Коцун // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Інформатика та моделювання. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2014. – № 35 (1078). – С. 121-126.

Зібрання