Особенности моделирования составных конструкций технологической оснастки на примере матриц для выдавливания

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПИ"

Анотація

У статті розглядається задача міцності щодо складеної бандажованої матриці для видавлювання. Об'єктом дослідження є конічна матриця із впиранням на фундамент. Проаналізований вплив різних режимів нагріву на напружений стан матриці.
The firmness analyzing problem of the composite bandaging die for stamping of materials are considered in this work. The conical die with support on fundament is the investigation object. The influence of different components of die heating on the die stress state was analyzed.

Опис

Ключові слова

анализ прочности, расчет составных матриц, пластическое деформирование, заготовка, термоупругое деформирование, численный анализ, метод конечных элементов

Бібліографічний опис

Бондарь С. В. Особенности моделирования составных конструкций технологической оснастки на примере матриц для выдавливания / С. В. Бондарь // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Динаміка і міцність машин. – Харків : НТУ "ХПІ", 2010. – № 69. – С. 30-34.

Зібрання