Український індекс наукового цитування: поточний стан та перспективи розвитку

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014-10-01

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

Web of Science, Scopus, наукометричні бази даних, IndexCopernicus, РИНЦ, моніторинг наукометричний, Наукова періодика України

Бібліографічний опис