Інститут біології південних морів імені О. О. Ковалевського НАН України: короткий історичний нарис (1963-1990 рр.)

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Висвітлено участь наукових співробітників академічної установи у вивченні характеристики морів і океанів в різних регіонах планети, практичне використання їх результатів. Показано тематику дослідження наслідків ядерної катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції в районах Чорного, Азовського і Середземного морів, річок Дунаю і Дніпра. Відсутність співпраці Інституту з органами місцевого самоврядування призвело до погіршення якості води багатьох річок і озер України.
This article is about history of science center of Ukraine national academy. The main task of this Institute was to explore problems of Oceans. The scientists of institute answered some important questions in: Nuclear biology, Chemistry, Environmental protection of water resources. Researches took place in Mexico, Caribbean sea, tropical Atlantic ocean. Also, there was a testing of new kinds of equipment and defenses of new submarines.

Опис

Ключові слова

наука, експедиційне спостереження, морська радіобіологія, біологічна продуктивність, морські організми, екосистема мікроорганізмів, expeditionary observations, ocean, sea radiobiology, radioecology, biological productivity, marine organisms

Бібліографічний опис

Звонкова Г. Л. Інститут біології південних морів імені О. О. Ковалевського НАН України: короткий історичний нарис (1963-1990 рр.) / Г. Л. Звонкова // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Історія науки і техніки. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2014. – № 59 (1101). – С. 89-96.

Зібрання