Создание интегрированного программного средства для численного определения силовых характеристик радиальных активных магнитных подшипников с учетом закона управления

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПИ"

Анотація

У роботі запропоновані методика та програмний засіб розрахунку силових характеристик радіального активного магнітного підшипника з восьмиполюсним статором з відомим законом управління. Вона заснована на застосуванні методу скінченних елементів. Магнітні сили розраховуються по тензору натягу Максвела. Приведено результати розрахункових досліджень за визначенням залежностей магнітних сил від переміщень ротора.
In work the method and software tool calculate of force characteristics of the radial active magnetic bearing (AMB) with octopole stator are offered. They are based on the application of the finite element method. Magnetic forces by Maxwell tension tensor are calculated. The computation results for one of construction variant of radial AMB are presented.

Опис

Ключові слова

АМП, упруго-демпферные опоры, МКЭ, восьмиполюсный статор, радиальный АМП, магнитный подвес, электромагнитные силы, электромагнитное поле, метод конечных элементов, конечно-элементное моделирование

Бібліографічний опис

Мартыненко Г. Ю. Создание интегрированного программного средства для численного определения силовых характеристик радиальных активных магнитных подшипников с учетом закона управления / Г. Ю. Мартыненко, Г. А. Салюк // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Динаміка і міцність машин. – Харків : НТУ "ХПІ", 2010. – № 69. – С. 91-100.