Cognitive tensor model of a system based on Von Neumann classes

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

10.20998/2411-0558.2018.42.16

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

The paper focuses issues of tensor calculus study in technical universities. To promote a holistic insight on tensors by undergraduates, there proposed a cognitive tensor model of a physical system on the base of hierarchical John Von Neumann classes.
У роботі розглядаються проблеми вивчення тензорного обчислення в технічних університетах. Для просування цілісного розуміння тензорів студентами, запропоновано когнітивну тензорну модель фізичної системи на основі ієрархічних класів Джона фон Неймана.

Опис

Ключові слова

cognitive tensor model, physical system, Neumann classes, когнітивна тензорна модель, фізична система, класи Фон Неймана

Бібліографічний опис

Tikhonov V. I. Cognitive tensor model of a system based on Von Neumann classes / V. I. Tikhonov, O. V. Tikhonova // Вісник Національного технічного університету "ХПІ" : зб. наук. пр. Сер. : Інформатика та моделювання. – Харків : НТУ "ХПІ", 2018. – № 42 (1318). – С. 82-97.

Зібрання