Актуальні проблеми підвищення безпеки життєдіяльності студентської молоді у процесі фізичного виховання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

У статті розповідається про негативні тенденції у взаємодії суб'єктів навчально-виховного процесу щодо забезпечення необхідного рівня безпеки учнів на заняттях з фізичної культури та способи їх подолання. Презентується нове навчально-методичний посібник з безпеки життєдіяльності учнів для вчителів фізичної культури
Article deals with negative tendencies in educational process subjects’ interaction aimed at ensuring of necessary level of students’ safety during physicaltraining and with ways of its’ overcoming. A new textbook on

Опис

Ключові слова

охорона праці, безпека життєдіяльності, травматизм, суб'єкт навчально-виховного процесу, методи фізичного виховання, occupational safety and health, life safety, traumatism, educational process subject, methods of physical training, прийоми фізичного виховання, technique of physical training

Бібліографічний опис

Русанов М. Г. Актуальні проблеми підвищення безпеки життєдіяльності студентської молоді у процесі фізичного виховання / М. Г. Русанов, І. В. Ремзі // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2013. – № 4 (978). – С. 152-156.

Зібрання