Інформаційно-ресурсний центр "Без бар'єрів": досвід першого року роботи

Ескіз недоступний

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Анотація

Опис

Ключові слова

інклюзивне освітнє середовище, доступність освіти, толерантність, репозиторій НТУ "ХПІ"

Бібліографічний опис