Варіаційні методи оцінки руху в задачах комп'ютерного зору

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

10.20998/2411-0558.2018.42.11

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Розглянуто модель оптичного потоку для оцінки видимого руху. Наведено знаходження рівняння оптичного потоку шляхом розкладання у ряд Тейлора неперервної функції інтенсивності зображення. Проаналізовані основні проблеми розрахунку оптичного потоку та основні варіаційні методи оцінки оптичного потоку, що базуються на методі регуляризації Тихонова та Арсеніна для вирішення некоректно поставлених задач.
The optical flow model for apparent motion estimation is considered. The equation of the optical flow is found by decomposition in a Taylor series of a continuous image intensity function. The article describes the main problems of calculating the optical flow and main variational methods for the optical flow, which are based on the Tikhonov and Arsenin regularization for solving ill-posed problem.

Опис

Ключові слова

модель, оптичний потік, інтенсивність зображення, некоректно поставлена задача, model, optical flow, motion estimation, image intensity, ill-posed problem

Бібліографічний опис

Мороз В. В. Варіаційні методи оцінки руху в задачах комп'ютерного зору / В. В. Мороз, А. В. Кондратюк // Вісник Національного технічного університету "ХПІ" : зб. наук. пр. Сер. : Інформатика та моделювання. – Харків : НТУ "ХПІ", 2018. – № 42 (1318). – С. 36-47.

Зібрання