Функціональна структура і модель даних інформаційного забезпечення інформаційно-аналітичної системи у ВВНЗ

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2004
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
НТУ "ХПІ"
Анотація
У статті розглядаються основні принципи і підходи щодо розробки функціональної схеми інформаційно-аналітичної системи вищого військового навчального закладу. Пропонується застосування системного підходу при створенні моделі даних системи.
The article is devoted to the principles of creating the data informatics analytic system in the military institute. The function structure of data support system has been proposed.
Опис
Ключові слова
управління, вищий навчальний заклад, забезпечення інформаційне, відділ кадрів, база інформаційна, заклад військовий
Бібліографічний опис
Функціональна структура і модель даних інформаційного забезпечення інформаційно-аналітичної системи у ВВНЗ / В. Г. Ванжа [та ін.] // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Інформатика та моделювання. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2004. – № 34. – С. 21-26.
Зібрання