85 річниці з дня утворення кафедри інтегрованих технологій, процесів та апаратів присвячується

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Опис

Ключові слова

професор, Харківський політехнічний інститут, науково-практичний напрямок, історія, хімічні технології, теплообмінні процеси, масообмінні процеси

Бібліографічний опис

Ведь В. Є. 85 річниці з дня утворення кафедри інтегрованих технологій, процесів та апаратів присвячується / В. Є. Ведь // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Сер. : Хімія, хімічна технологія та екологія = Bulletin of the National Technical University "KhPI". Ser. : Chemistry, Chemical Technology and Ecology : зб. наук. пр. – Харків : НТУ "ХПІ", 2018. – № 35 (1311). – С. 3.