Оцінка ефективності аніонітів в маловідходних процесах очищення води від нітратів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

В роботі приведено результати іонообмінного вилучення нітратів з води. Визначено ефективність високо- та низькоосновних аніонітів при вилученні з води нітратів. Визначено умови регенерації аніонітів з отриманням продуктів, придатних для використання.
This paper presents the results of ion exchange extraction of nitrates from water. The efficiency of strong and weak basic anion exchange resins for nitrate removal was determined. The condition for regeneration of anion exchange resins to produce products suitable for consumption was determined

Опис

Ключові слова

екологічні проблеми, забруднення водного басейну, мінералізація води, іонний обмін, nitrates, ion exchange, anion exchange resins

Бібліографічний опис

Гомеля М. Д. Оцінка ефективності аніонітів в маловідходних процесах очищення води від нітратів / М. Д. Гомеля, О. В. Голтвяницька, Т. О. Шаблій // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2012. – № 1. – С. 84-90.

Зібрання