Підвищення техніко-економічної ефективності експлуатації паротурбінної установки К-120-6.4 блока ПГУ-345

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

10.20998/2078-774X.2016.09.15

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Для кліматологічних умов східної частини України досліджувались можливості підвищення ефективності експлуатації паротурбінної установки К-120-6.4 блоку ПГУ-345 шляхом забезпечення річного графіка теплових навантажень та вибору оптимальних варіантів відпуску теплоти. Технічний ефект варіанта відпуску теплоти впродовж опалювального сезону при постійній витраті мережної води – це збільшення виробництва електричної енергії на 111,7∙10³ МВт – годин/рік.
Consideration is given to the issues of saving energy resources for thermal power engineering branch, in particular thermal power plants that are operated at the present time and are subject to the modernization and reconstruction and are situated at a certain distance from industrial and residential buildings. With regard to the steam-turbine plant К-120-6.4 of the unit of steam and gas plant SGP-345 consideration was given to the possibility of an increase in the efficiency of its operation taking into account the climatological conditions of the East Ukraine, assuring the annual schedule of thermal loads and analyzing heat release options.

Опис

Ключові слова

циліндр високого тиску, циліндр низького тиску, парогазова установка, теплофікаційна установка, електрична потужність, теплова енергія, high pressure cylinder, low pressure cylinder, cogeneration plant, thermal consumer

Бібліографічний опис

Нечуйвітер М. М. Підвищення техніко-економічної ефективності експлуатації паротурбінної установки К-120-6.4 блока ПГУ-345 / М. М. Нечуйвітер // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Енергетичні та теплотехнічні процеси й устаткування = Bulletin of National Technical University "KhPI" : coll. of sci. papers. Ser. : Power and Heat Engineering Processes and Equipment. – Харків : НТУ "ХПІ", 2016. – № 9 (1181). – С. 101-107.

Зібрання