Особливості оцінки управлінської праці в сучасних організаціях

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2010
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
НТУ "ХПІ"
Анотація
Статтю присвячено питанням особливостей оцінки управлінської праці. Досліджено основні підходи до поняття "управлінська праця" та "управлінський персонал". Визначено основні чинники, що впливають на ефективність оцінки управлінської праці.
The article is devoted the questions of features of estimation of administrative labour. Going near concepts "Administrative labour" and "managerial staff is investigational". Basic factors which influence on efficiency of estimation of administrative labour are certain.
Опис
Ключові слова
менеджмент, управлінська праця, оцінка, управлінський персонал
Бібліографічний опис
Церковна Г. І. Особливості оцінки управлінської праці в сучасних організаціях / Г. І. Церковна, А. В. Вільк // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : Технический прогресс и эффективность производства. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2010. – № 59. – С. 108-111.
Зібрання