Вирішення задачі підвищення транзитності вагонопотоків шляхом уніфікації вагових норм поїздів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Показано, що підвищення транзитності вагонопотоків позитивно впливає на роботу всіх підрозділів транспортної системи. Досягти покращення експлуатаційних показників при пропуску транзитного вагонопотоку можливе за умови уніфікації вагових норм поїздів. Запропонована модель підвищення ефективності пропуску вагонопотоку через технічну станцію при уніфікації вагової норми.

Опис

Ключові слова

транспортна система, експлуатаційні показники, технічна станція, економічний рост, transit, car traffic volume, gravimetric norm

Бібліографічний опис

Сіконенко Г. М. Вирішення задачі підвищення транзитності вагонопотоків шляхом уніфікації вагових норм поїздів / Г. М. Сіконенко, Н. О. Нікіфорова // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2011. – № 58. – С. 96-99.

Зібрання