Розробка моделі аналізу складних даних на основі класифікації machine learning

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

DOI

10.20998/2411-0558.2018.42.17

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Виконано аналіз методів класифікації machine learning та визначені етапи обробки складних даних на основі бінарної класифікації. Розроблено модель аналізу складних даних на основі класифікації machine learning та проведено перевірку її адекватності з використанням різних засобів оцінки. Виконана класифікація даних на відповідність двом класам: корисної інформації та спаму.
The analysis of methods of classification of machine learning and defined stages of processing of complex data on the basis of binary classification is performed. A model for analyzing complex data based on machine learning has been developed and a validation of its adequacy has been carried out using various means of evaluation. A classification of dyne has been performed to correspond to two classes: useful information and spam.

Опис

Ключові слова

засоби оцінки, бінарна класифікація, спам, метод Байєса, classification, complex data, machine learning, evaluation tools, binary classification, spam

Бібліографічний опис

Тітова А. Ю. Розробка моделі аналізу складних даних на основі класифікації machine learning / А. Ю. Тітова, Д. Є. Іванов // Вісник Національного технічного університету "ХПІ" : зб. наук. пр. Сер. : Інформатика та моделювання. – Харків : НТУ "ХПІ", 2018. – № 42 (1318). – С. 171-178.

Зібрання