Вплив технічного стану двигунів внутрішнього згоряння на паливну економічність і екологічну безпеку

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

В статті розглядається залежність екологічної безпеки від технічного стану двигунів внутрішнього згоряння. Запропоновано питомий інтегральний показник еколого-хімічної небезпеки та критерій відповідності цього показника міжнародним нормам.
In the article dependence of ecological safety is examined on the technical state of combustion engines. There are proposed the specific integral index environmental and chemical hazards and criteria for correspondence this indicator with international standards.

Опис

Ключові слова

ДВЗ, технічний стан, еколого-хімічна небезпека, міжнародні норми, combustion engines, environmental safety

Бібліографічний опис

Внукова Н. В. Вплив технічного стану двигунів внутрішнього згоряння на паливну економічність і екологічну безпеку / Н. В. Внукова // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2011. – № 53. – С. 27-34.

Зібрання