Гуманітарна складова підготовки кадрів у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут»

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Обґрунтовано необхідність удосконалення викладання і організації науково-дослідної роботи в галузі історії науки і техніки у вищій школі України.
The necessity of improvement of teaching and the organization of scientific research in the field of history of science and technology in higher education in Ukraine.

Опис

Ключові слова

історія, вища технічна школа, навчальні дисципліни, інтелект, науково-дослідна робота, інтеграція, історичні дисципліни, history, science, technology, Higher Technical School, academic discipline, intelligence, research work, integration, knowledge

Бібліографічний опис

Бєсов Л. М. Гуманітарна складова підготовки кадрів у Національному технічному університеті "Харківський політехнічний інститут" / Л. М. Бєсов // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Історія науки і техніки. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2013. – № 48 (1021). – С. 23-32.

Зібрання