Анатолій Іванович Яковлєв : до 70-річчя з дня народження

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Біобібліографічний покажчик виданий до 70-річчя з дня народження доктора економічних наук, професора, завідувача кафедрою економіки і маркетинга Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут».

Опис

Ключові слова

Харківський політехнічний інститут, нарис біографічний, шлях життєвий, шлях творчий, статті, доповіді наукові, книги, монографії

Бібліографічний опис

Анатолій Іванович Яковлєв : до 70-річчя з дня народження : бібліогр. покажчик / уклад.: С. О. Зав'ялова, М. М. Черевищенко ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2007. – 68 с. – (Видатні діячі Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут").