Кінетика сумісного виділення цинку і нікелю з розбавлених електролітів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Досліджені закономірності виділення цінку, нікелю і цинк-нікелевого сплаву з розведених електролітів, що містять в якості лігандів амінокислоту та аміак. Найкращі технологічні параметри та якість покрить отримані при спільному вмісті у розчині обох лігандів. Запропонований електроліт характеризується високою стабільністю, є технологічним та екологічно безпечним.
The mechanisms of zinc, nickel and zinc-nickel alloy deposition from diluted electrolytes, containing amino acid or ammonia as a ligand, were investigated. The very technological characteristics and coatings quality were obtained if the electrolyte contained both of the ligands. The suggested electrolyte is characterized by high stability, processibility and it is ecologically safe.

Опис

Ключові слова

цинк-нікелевий сплав, амінокислота, аміак, розчин, ліганди, екологічна безпека

Бібліографічний опис

Ілляшенко Ю. В. Кінетика сумісного виділення цинку і нікелю з розбавлених електролітів / Ю. В. Ілляшенко, Л. В. Трубнікова, В. М. Артеменко // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : Химия, химическая технология и экология. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2008. – № 33. – С. 27-30.