Особливості соціально-психологічних методів в управлінні підприємством

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

В роботі розглянуто класифікацію соціально-психологічних методів менеджменту. Обгрунтовано доцільність їх застосування в управлінні підприємством
Classification of socio-psychological methods of management were considered in the article. Appropriateness of their use in the management of the enterprise have been substantiated

Опис

Ключові слова

управління персоналом, соціальний вплив, психологічний вплив, менеджмент, працівник, трудова активність, personnel management, socio-psychological approach, social influence, psychological impact

Бібліографічний опис

Харченко Г. А. Особливості соціально-психологічних методів в управлінні підприємством / Г. А. Харченко, Ю. М. Боровий // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Актуальні проблеми управління та фінансово-господарської діяльності підприємства. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2013. – № 53 (1026). – С. 178-181.

Зібрання