Вплив природно-кліматичних умов на екобезпеку транспортного комплексу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Розглянуті природно-кліматичні фактори та їх вплив на розповсюдження забруднюючих речовин від дії автомобільного транспорту.
It`s considered climatic factors and their impact on the spread of pollutants from road transport.

Опис

Ключові слова

автомобільний транспорт, викиди забруднюючих речовин, температурний режим, технічний стан агрегатів, climate, temperature, road transport

Бібліографічний опис

Внукова Н. В. Вплив природно-кліматичних умов на екобезпеку транспортного комплексу / Н. В. Внукова // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2011. – № 34. – С.3-6.

Зібрання