Оптимізація нагрівання при виплавлянні речовини з деталей циліндричної форми

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

The heat optimization for artillery shell to smelt its content in technological process of unloading the out-of-date ammunition is the subject of this article. The heat is carried out by inductive-heating device. The computational investigation is made by the finite element method. The simplex method by J.A.Nelder and R.Mead is applied for optimization.

Опис

Ключові слова

склади боєприпасів, утилізація боєприпасів, струм промислової частоти, процес нагрівання, вибухова речовина, тіла обертання

Бібліографічний опис

Андрєєв А. Г. Оптимізація нагрівання при виплавлянні речовини з деталей циліндричної форми / А. Г. Андрєєв, О. М. Маркін, О. В. Щепкін // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Динаміка і міцність машин. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2007. – № 22. – С. 3-12.