Сучасні проблеми сприйняття креативного менеджменту

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

В статті викладено напрямки та зміст креативного менеджменту для сучасних підприємств України, проблеми його застосування та можливі шляхи їх розв’язання.
This article represents the direction and content of creative management for modern enterprises of Ukraine, issues of its application and possible solutions.

Опис

Ключові слова

менеджмент, креативний менеджмент, персонал, організація виробництва, маркетинговий менеджмент, фінансовий менеджмент

Бібліографічний опис

Кір'ян О. І. Сучасні проблеми сприйняття креативного менеджменту / О. І. Кір'ян, Ю. Е. Дуднєва // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2012. – № 15. – С. 142-146.

Зібрання