Застосування нових видів сировини у функціональних продуктах харчування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Робота присвячена проблемі обгрунтування застосування різних нутрицевтиків у функційних напоях. Розглянуто питання введення до складу рецептури напою мікробіологічного каротину та гідратованих фулеренів для створення продукту з профілактичними властивостями.
The work is dedicated to the problem of grounding the usage different nutriceutics in functional drinks. The problem of the introducing the microbiological carotene and hydrated fullerenes in the drinks formulation has been reviewed in order to create the product with prophylactic features.

Опис

Ключові слова

функціональні напої, бiологiчно активнi речовини, наносировина, технологічна складова напоїв, рецептура напоїв

Бібліографічний опис

Жулінська О. В. Застосування нових видів сировини у функціональних продуктах харчування / О. В. Жулінська // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2012. – № 1. – С. 118-122.

Зібрання