Оцінювання ефективності механічної обробки поверхні алмазним вигладжуванням за параметрами вільних затухаючих коливань

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Розглядається теоретична і експериментальна методика визначення технологічних режимів обробки поверхні металу алмазним вигладжуванням.
We consider the theoretical and experimental methods for determining the technological regimes of processing the metal surface diamond smoothing.

Опис

Ключові слова

обробка металів, вал, деформування пластичне, шорсткість, напруження, модель математична

Бібліографічний опис

Мозговий О. В. Оцінювання ефективності механічної обробки поверхні алмазним вигладжуванням за параметрами вільних затухаючих коливань / О. В. Мозговий // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2011. – № 47. – С. 121-124.

Зібрання