Вплив малого, середнього і великого бізнесу на конкурентоспроможність економіки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Розглядаються особливості господарської діяльності малих, середніх і великих підприємств. Аналізується вплив малого, середнього і великого бізнесу на конкурентоспроможність національної економіки. Запропоновані заходи з удосконалення концентрації виробництва, які підвищують конкурентоспроможність України.
The features of economic activity of small, middle and large enterprises are examined. Influence of small, middle and large business is anal on the competitiveness of national economy. Measures are offered on the improvement of concentration productions which promote the competitiveness of Ukraine.

Опис

Ключові слова

фінансово-економічна криза, національна економіка, ВВП, ринок, нормативно-правові документи, господарська діяльність підприємства

Бібліографічний опис

Ковальов Є. В. Вплив малого, середнього і великого бізнесу на конкурентоспроможність економіки / Є. В. Ковальов // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : Технический прогресс и эффективность производства. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2009. – № 6. – С. 88-93.

Зібрання