Вплив пасивного управління обтіканням у дворядних компресорних решітках на основні показники їх роботи

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

Проведено дослідження течії в дворядних компресорних решітках та зроблено аналіз впливу пасивного управління обтіканням на основні показники їх роботи.
Studies of flow in two-row compressor lattices are presented in the work. Analysis of the effects of passive control flow around the main indicators of the compressor lattice was made.

Опис

Ключові слова

компресори, газотурбінні двигуни, two-row compressor lattices, control flow

Бібліографічний опис

Терещенко Ю. М. Вплив пасивного управління обтіканням у дворядних компресорних решітках на основні показники їх роботи / Ю. М. Терещенко, І. О. Ластівка // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2012. – № 1. – С. 152-160.

Зібрання