Применение комплексного метода Бокса при проектировании радиально-осевых турбин

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПИ"

Анотація

Описано вживання узагальненої математичної моделі для вирішення зворотної задачі теорії робочого процесу. Приведені результати розрахунку при використанні комплексного методу Боксу.
Application of the generalized mathematical model is described for the decision of reverse task of theory of working process. The results of calculation are resulted at the use of complex method of Box.

Опис

Ключові слова

ГТ, проточная часть, рабочее колесо, спиральная камера, направляющий материал, ЭВМ, КПД, mathematical model, hydroturbine, flow space

Бібліографічний опис

Миронов К. А. Применение комплексного метода Бокса при проектировании радиально-осевых турбин / К. А. Миронов // Вестник Нац. техн. ун-та "ХПИ" : сб. науч. тр. Темат. вып. : Новые решения в современных технологиях. – Харьков : НТУ "ХПИ", 2009. – № 37. – С. 82-86.