Застосування методів частотного керування для дугостаторних електроприводів антен суднових навігаційних РЛС

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

В статті було проведено аналіз ефективності застосування існуючих методів частотного керування для дугостаторного електропривода суднової навігаційної РЛС. Представлено критерії вибору методу частотного керування спираючись на специфіку ДАД та вимоги до РЛС. Також запропоновано функціональну схему частотного керування для ДАД з урахуванням крайових ефектів та з компенсацією активної складової опору обмоток статора.
The efficiency analysis of the application of existing frequency control methods to the induction axial flux motors with arc-shaped stator for the marine navigation radar station have been conducted. The selection criteria of the frequency control methods, which takes into account the specifics of the electric drive of marine navigation radar station, have been presented. The functional scheme of frequency control for axial flux motor with arc-shaped stator with taking into account edge effects and with compensation of the active component of the stator winding resistance have been proposed.

Опис

Ключові слова

крайові ефекти, ir-компенсація, реактивний опір, ковзання, кутова швидкість, electric drive, arc-shaped stator, navigation radar, frequency control, edge effects, ir-compensation, reactance, slip, angular velocity

Бібліографічний опис

Стяжкін В. П. Застосування методів частотного керування для дугостаторних електроприводів антен суднових навігаційних РЛС / В. П. Стяжкін, В. І. Теряєв, С. І. Гаврилюк // Вестник Национального технического университета "Харьковский политехнический институт" = Bulletin of National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute" : [cб. науч. тр.]. – Харьков, 2017. – Вып. 27 (1249) : Проблемы автоматизированного электропривода. Теория и практика. Силовая электроника и энергоэффективность = Problems of Automated Electrodrivs. Theory and Practice. Power Electronics and Energy Efficiency : темат. вып. – С. 411-414.

Зібрання