Поводження з електронними відходами в Україні. Аналіз проблеми та шляхи вирішення

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПІ"

Анотація

В статті розглядається проблема поводження з відходами електронних та електричних пристроїв. Розглядається існуючий стан на Україні, закордонний досвід в цьому питанні. Виділені основні проблеми та шляхи їх вирішення.
The paper considers the problem of handling waste electrical and electronic equipment. We consider the current state of Ukraine, foreign experience inthis matter. The basic problems and solutions are dedicated.

Опис

Ключові слова

утилізація відходів, управління відходами, електронні пристрої, електричні пристрої, e-waste (weee), waste recovery, waste manangment, challenges

Бібліографічний опис

Філатов Л. Г. Поводження з електронними відходами в Україні. Аналіз проблеми та шляхи вирішення / Л. Г. Філатов, С. В. Сидоренко, О. С. Кононенко // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків : НТУ "ХПІ". – 2012. – № 34. – С. 124-130.

Зібрання