Исследование напряженно-деформированного состояния крышки гидротурбины и возможностей совершенствования ее конструкции

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

НТУ "ХПИ"

Анотація

Чисельно вивчений напружено-деформований стан кришки гідротурбіни, виявлені зони найбільших напружень. Оцінена залежність результатів від густоти сітки скінчених елементів. Перевірено виконання умов за міцністю. Запропонований метод зниження напружень, що не вимагає збільшення товщини елементів конструкції.
Stress-strain state of the hydroturbine cover was numerically investigated. The greatest stress zones were defined. Results dependence of the density of finite element mesh was estimated. Fulfillment of the conditions of strength was verified. A method of reducing stress without increasing the thickness of the structure elements was proposed.

Опис

Ключові слова

крышка радиально-осевой гидротурбины, НДС, метод конечных элементов, моделирование крышки, гидравлическое давление воды, весовые нагрузки, режимы работы, эксплуатационный, распределение напряжений

Бібліографічний опис

Кантор Б. Я. Исследование напряженно-деформированного состояния крышки гидротурбины и возможностей совершенствования ее конструкции / Б. Я. Кантор, С. А. Андрющенко, C. Ю. Мисюра // Вісник Нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Темат. вип. : Динаміка і міцність машин. – Харків : НТУ "ХПІ", 2010. – № 69. – С. 58-67.

Зібрання